Nas Radio LIVE
Programska sema
Propustene emisije

Sa doktorom na ti

Subotom od 18.00

Uskoro sa nama na programu Našeg radija CH

Zabavna emisija...sa Dr. Miškom Jovanovićem

Zanimljivi gosti iz svih sfera života, veliki ljudi koji obeležavaju vreme u kome žive...

Svi su oni sa doktorom na TI...

 

Uskoro, vikendom na NRCH

Nazad